ChimYen.VN

ChimYen.VN được thành lập với mong muốn là nơi để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nói lên những lời tâm huyết, những sự thật chưa từng được tỏ bày nhằm góp một phần sức nhỏ vào sự phát triển bền vững của ngành yến Việt Nam.